Условия за поверителност


Съгласно ЗЗП ние Ви предоставяме свободно следната информация:

 • Името и адреса ни – "Лимекс Тойс" ЕООД, гр. София, жк. Люлин, бул."Царица Йоана" бл.387, магазин 5 , тел. 02 / 920 41 15 .Работно време от понеделник до петък - от 9,00 до 18,00 ч.
 • Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
 • ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ: Размерите, предоставени в описанията на продуктите са размери на опаковките, освен в случаите в които е направено друго уточнение!
 • Цената на стоките е в лева с ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
 • Стойността на транспортните разходи за доставката на пратката НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в обявената цена на играчките и е за сметка на доставчика.
 • Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас, които са:
  • Лично на място в магазина ни на адрес: гр. София, жк. Люлин, бул."Царица Йоана" бл. 387, магазин 5  тел. 02 / 920 41 15
  • тел.:02 / 920 41 15 – цената на разговорите зависят от вашия тарифен план към оператора, който ползвате.
  • e-mail: m.palina@limextoys.com


Данните, които изискваме в процеса на покупка са необходими само за целите на извършване на доставката. Тези данни по никакъв начин не се предоставят на трети лица.

За предоставянето на своите услуги ЛИМЕКС ТОЙС има правото да събира, обработва, използва и съхранява данните, въведени лично от потребителя при неговата регистрация.

ЛИМЕКС ТОЙС няма право да предоставя на трети лица информацията, идентифицираща потребителите, освен в случаите , когато това се изисква от оправомощени органи и е в съответствие с Българското законодателство.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ ДА ДАВАТ УКАЗАНИЯ НА СВОИТЕ ДЕЦА ЗА БЕЗОПАСНОТО И ОТГОВОРНО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНАТА ИМ ИНФОРМАЦИЯ!