Условия за ПолзванеПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИМЕКС ТОЙС

 • ЛИМЕКС ТОЙС си запазва правото да променя цени, начини на плащане и доставка. Също и дизайна на сайта без предварително известяване.
 • ЛИМЕКС ТОЙС има право да ограничи достъпа до всички или част от услугите или стоките по свое усмотрение, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.
 • За предоставянето на своите услуги ЛИМЕКС ТОЙС има правото да събира, обработва, използва и съхранява данните, въведени лично от потребителя при неговата регистрация.
 • ЛИМЕКС ТОЙС няма право да предоставя на трети лица информацията, идентифицираща потребителите, освен в случаите , когато това се изисква от оправомощени органи и е в съответствие с Българското законодателство.
 • ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ: Размерите, предоставени в описанията на продуктите са размери на опаковките, освен в случаите в които е направено друго уточнение!


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 • Потребителите имат право по силата на личната си воля да въвеждат необходимата за работа със сайта информация като: трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка и кореспонденция, телефон за връзка и e-mail, като с това дават съгласието си персоналът на ЛИМЕКС ТОЙС да борави с нея при изпълнение на служебните си задължения.
 • Потребителите имат право да поискат изтриване на личните си данни, но това ще означава закриване на техния профил и отказване на вход в нашата система. За целта следва да докажат, че те са регистрираното лице, като изпратят цялата информация, въведена при регистрирането.
 • Потребителите нямат право да претрупват сайта с фиктивни заявки или друга информация.
 • Потребителите нямат право да разпространяват, редактират, копират, предават, излагат, публикуват или да използват по какъвто и да е начин съдържанието на сайта, без изричното писмено разрешение на ЛИМЕКС ТОЙС.
 • Потребителите носят пълна отговорност за запазване тайната на своите данни за вход и парола в нашата система, както и за всички действия, свързани с използването им.
 • Потребителите се задължават да осигурят достъп и възможност за получаване на стоката в уговореното време.
 • Потребителите са длъжни да проверят обстойно получената пратка и да уснановят съотвествието й с това, което са заявили.
 • Потребителите са длъжни да уведомят доставчика за евентуални несъответсвия до края на деня, в който са получили пратката /до 24 часа на същия ден/ на m.palina@limextoys.com

 

УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМАЦИИ

 • Клиент, поръчал стока, може да откаже получаването й в случай, че доставената стока явно не съответства на поръчаната  и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката.
 • Когато е налице несъответствие между поръчаната и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, клиентът е длъжен до края на деня, в който получава играчките, да уведоми доставчика, като попълни ФОРМАТА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ! В такъв случай стоката се подменя, като куриерските разходите по подмяната са за сметка на доставчика!

След изтичане на гореупоменатия срок от получаването на стоката, рекламации за несъответствие НЕ СЕ ПРИЕМАТ !!!

Закупена стока може да бъде върната в 7 дневен срок от получаването й при условие, че:

 • Не е използвана.
 • Търговският й вид не е нарушен и е в оригиналната си опаковка.
 • Пратката е опакована в плик или хартия.
 • Към пратката е приложен касовият бон от покупката.
 • Куриерската такса е предварително платена от клиента.
 • Пратки с наложен платеж не се приемат. Сумата за върнатата стока се възстановява на клиента по банков път в срок до 10 работни дни.

 

Адрес за връщане на играчки:

гр.София,жк. Люлин, бул."Царица Йоана", бл. 387, магазин 5,  Лимекс тойс ЕООД

Телефон : 02/920 41 15